Retourneren

Bent u niet tevreden over het product? Binnen 8 dagen na levering mag u het retour sturen zonder opgaaf van redenen. Het product zal onbeschadigd en, indien mogelijk, in originele verpakking retour gestuurd moeten worden. De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant. Wanneer Marks Brievenbussen een foutieve levering heeft gedaan worden de retourkosten gerestitueerd.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het aankoopbedrag wordt na binnenkomst binnen 8 dagen gerestitueerd onder aftrek van eventuele verzendkosten. 

Voor meer voorwaarden wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden (Artikel 6 t/m 10)

Het retourneren van een product
Graag dit retourformulier volledig ingevuld meesturen met uw retourartikelen. Voeg bij dit retourformulier ook een kopie van de factuur/bestelbon. Zonder volledig ingevuld retourformulier en een kopie van de factuur/bestelbon kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.